tripadvisor

Regulamin

Regulamin

§1 Przedmiot regulaminu

1.    Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy.
2.    Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej, e-mailowej lub online), zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt przez Gościa (najemcę), podpisanie karty meldunkowej.
3.    Zawierając umowę Gość (najemca) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgode na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w karcie meldunkowej adres e-mail Gościa.
4.    Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Apartamentu.
5.    Regulamin dostępny jest w Recepcji,w Apartamencie oraz na stronie www.apartamenty-platinum.pl

§2 Doba hotelowa, Rezerwacja

1.    Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15 i kończy się do godz. 11.00 dnia następnego.
2.    Z apartamentu można korzystać wyłącznie po dopełnieniu formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt.
3.     Rezerwacja apartamentu dokonywana jest w następujący sposób:
a. po złożeniu oferty przez Gościa, wynajmujący dokonuje wstępnej rezerwacji, którą potwierdza dokumentem przesyłanym najemcy za pośrednictwem e-maila lub faxu, w dokumencie tym określony jest czas pobytu oraz kwota opłaty za cały pobyt,
b. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania rezerwacji wstępnej Gość zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji,
c. za skrócenie przez Gościa zakupionego pobytu Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
4.    Odmowa wypełnienia i podpisania karty meldunkowej jest równoznaczna z anulowaniem rezerwacji i zachowaniem opłaty przez Wynajmującego. 
5.    Wynajmujący zastrzega prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny ze względów technicznych i innych niezależnych od niego, w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji.
6.    W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc lub naruszenia przez Gościa niniejszego Regulaminu.
7.    Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu złamał Regulamin Apartamentu, wyrządził szkodę w mieniu Apartamentu lub innych Gości, albo na osobie Gości, pracowników Apartamentu czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Apartamentu.
8.    W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 2 dni przed datą przyjazdu, obiekt nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji (wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi). W przypadku anulownia lub zmian w rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 100 procent opłaty za pierwszą noc.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

1.    Gość nie ma prawa przekazywać, udostępniać bądź podnajmować zwalnianego Apartamentu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego
2.     Na terenie Apartamentu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-07.00.
3.     W Apartamencie nie mogą przebywać osoby trzecie nie posiadające wypełnionych kart meldunkowych i nie zgłoszone Wynajmującemu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione w Apartamencie, mienie Apartamentu jak i szkody wyrządzone przez te osoby.
4.    Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np: grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
5.    Przed wymeldowaniem należy posprzątać aneks (umyć naczynia, blaty, wyrzucić resztki jedzenia). Jest możliwość posprzątania aneksu przez obsługę w cenie 30 PLN po wcześniejszym poinformowaniu recepcji.
6.    Przy każdorazowym opuszczaniu Apartamentu Gość obowiązany jest zgasić światło, zakręcić wodę oraz zamknąć Apartament na klucz.
7.    Zabronione jest przebywanie zwierząt w Apartamencie.
8.    Zabronione jest palenie papierosów w Apartamencie.
9.    Parking przed budynkiem jest płatny, a stawki należne ustala SPP w Szczecinie.
10.    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa, a także za nieuiszczenie lub nieprawidłowe uiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
11.   Zabrania się bez zgody osoby umocowanej do utrwalania bądź wykorzystywania w jakikolwiek sposób wizerunku apartamentu.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.    Gość ponosi pełną odpowiedzialność  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń w Apartamencie, nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.
2.    Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałych szkodach w mieniu/wyposażeniu Apartamentu, a także zgłosić niezwłocznie wszelkie inne nieprawidłowości.
3.    Wynajmujący nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do Gości
4.    Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie, (po jego opuszczeniu) zostaną odesłane na jego adres wskazany w karcie meldunkowej (bez wskazania wartości - ubezpieczenia). Wynajmujący kosztami wysyłki obciąży Gościa.

§5 USŁUGI

Na życzenie Gości, Recepcja świadczy nieodpłatnie następujące usługi takie jak:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą (w ramach dostępności),
b) rezerwacja miejsc w Restauracji SECESJA (w ramach dostępności),
c) zamawianie taxi (w ramach dostępności),
d) zamawianie imprez dostępnych dla turystów (w ramach dostępności).

§6 OPŁATY DODATKOWE

1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu na Gościa  zostanie nałożona opłata dodatkowa. Wysokość opłat dodatkowych przedstawia się następującą (ceny netto):
a) ponadnormatywne sprzątanie: 250 zł
b) opłata administracyjna (zakłócenie ciszy nocnej, zakłócenie spokoju innym mieszkańcom i Gości, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł
c) zniszczenie/kradzież telewizora: 1500 zł
d) zniszczenie/kradzież ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 25 zł/ścierka kuchenna
e) zniszczenie/kradzież pościeli: 50 zł/poszwa, 30 zł/poszewka, 20 zł/poszewka na jasiek, 200 zł/kołdra, 100 zł/poduszka, 60 zł/jasiek, 60 zł/prześcieradło
f) zniszczenie/kradzież naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości)
g) zalanie sofy/łóżka: 150 zł
h) zniszczenie krzesła: 150-300 zł
i) zniszczenie/kradzież obrazu: wg ceny na etykiecie.
j) czyszczenie ścian/malowanie - 25 zł/m2
k) wymiana okna - 1500 zł
l) naprawa kabiny prysznicowej - 1500 zł
m) pozostałe zniszczenia - zgodnie z kosztami naprawy
n) wykorzystanie wizerunku apartamentu - 500 zł
o) dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji - 80 zł za osobę
p) zagubienie/kradzież klucza - 500 zł
2. W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu Wynajmujący nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Podpisanie kart meldunkowych przez Gościa świadczy o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w karcie meldunkowej adres e-mail Gościa.
2.    Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Apartamnety Platinum, al. Papieża Jana Pawła II 19/1a, 70-453 Szczecin dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
3.    Gość nie może dokonywać zmian w Apartamencie i jego wyposażeniu.

Stan na dzień 21.11.2014 r.

Jak dojechać?

Apartamenty w Szczecinie - sprawdź naszą lokalizację na mapie

Apartamenty Platinum położone są w centralnej części Szczecina, która otoczona jest wieloma parkami oraz historycznymi i nowoczesnymi budynkami. Dogodna lokalizacja umożliwia szybkie dotarcie do najważniejszych miejsc w mieście.

Podróż z: